Uživatel: nepřihlášen
Přihlásit

Aktuální informace

1 z 42
(412)

1Vložil: Luboš Imryšek06.05.2021 - 08:42
Stal se malý zázrak a NSA, MZ i hygiena nám závody  P R A H A   2 0 2 1  na výjimku povolili. Závody budou probíhat na základě stanovených hygienických pravidel   Z D E,  která mimo jiné určují  
 • respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,  musí mít rozhodčí nasazený po celou dobu závodů, s výjimkou VR a ST v době, kdy řídí soutěž. Respirátory nám dodá pořadatel.závodů.
 • přístup na bazén pouze s platným negativním testem PCR (nikoliv antigenním), který nesmí být starší 48 hodin
  • nemusí mít  pouze:
   • očkované osoby,od aplikace druhé vakcíny musí  uběhnout minimálně  14 dnů a daná osoba musí  doložit  certifikátem, 
   • osoby do 90 dnů po pozitivním výsledku onemocnění  koronavirem. 
 • testování pro rozhodčí bude prováděno ve středisku ŽLUTÉ LÁZNĚ v termínu, který bude zabezpečovat pořadatel závodů - USK. pouze na tomto místě bude hradit jejich provedení ČSPS (na podkladě přímé fakturace). Pokud si necháte udělat  test jinde musíte si jej uhradit sami (výjimky pouze na základě předchozí dohody a jen pokud nejste z Prahy). Termín a čas Vám budou oznámeny e-mailem.
 • jídlo v prostorách bazénu není povoleno (pití pouze v případě vysokých teplot ovzduší). Malé svačinové občerstvení a pitný režim bude zabezpečen pořadatelem, ale konzumace bude možná pouze v prostoru cukrárny, ne na bazéně a navíc pouze v době přestávek závodů, nebo rozplavání plavců.
 • k použití pouze venkovní šatny a prostory, vnitřní část bazénu pro nás nepřístupná, bazén 33m vypuštěný

rozpis soutěže :   Z D  E  

Organizace závodů :

 • sraz rozhodčích v místě prezence v PÁTEK 28.05.21 v 12.45, ostatní dny pak v 8.30 . Sraz na odpolední bloky bude upřesněn dle aktuální situace - předběžně SO -  15.30 a NE 14.30
 • závodníci musí opustit bazén po odplavání své části (pomalá a rychlá - viz rozpis), rozhodčí mohou zůstávat na bazéně. Na bazéně mohou zůstat i závodníci, kteří mají rozplavby v pomalém i rychlém bloku (cca 20%)
 • ke konzumaci donesené stravy mají rozhodčí vyhrazený prostor v cukrárně. V žádném případě nesmí nikdo jíst na bazéně !!!!!
Mám jedno velké přání a prosbu. Pojďme si tyto závody opravdu užít. Přihlaste se prosím co nejdříve, abychom nahlásili jména rozhodčích na provedení PCR testu a mohli rezervovat termíny provedení odběru materiálu. Uzávěrka nejpozději 19.05,2021 a hlavní zásada - kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Všichni povinně sebou  dobrou náladu a chtít dělat.

díky moc

Luboš a Petr
2Vložil: Luboš Imryšek05.03.2021 - 10:13

Potvrzení o povolené akci a oprávnění účastníků se na ni a z ní přepravit

Vážení účastníci MČR a současně rámcového závodu ČP v ZP, jak bylo uvedeno v předchozích pokynech k akci – k možnosti dopravit se na ni a zpět do Vašeho bydliště je zde ke stažení potvrzení Českého svazu plaveckých sportů.
***Potvrzení o povolené akci a oprávnění účastníků se na ni a z ní přepravit.pdf***
Kopíruji zde relevantní část již dříve publikovaného textu:
JAK SE NA AKCI A Z AKCE DOSTAT, POKUD NEJSTE Z PRAHY:
Přeprava na výjimkou povolenou akci a zpět do bydliště je přípustná a předmětné krizové opatření ji povoluje. … Toto potvrzení si vytiskněte spolu se startovní listinou, kde je uvedeno Vaše jméno a ročník narození. V kombinaci s předložením osobního průkazu totožnosti bude takovéto prokázání případné kontrole Policií ČR dostatečné.
Pro Vaši informaci – teplota vody venkovního bazénu PS Podolí dnes, tj. 4. března 2021, činí 8,6 °C.

Tomáš Prokop,
ředitel MČR v zimním plavání v prsařském způsobu

3Vložil: Luboš Imryšek05.03.2021 - 10:05

Organizační pokyny pro závody  MČR prsa dne 6.3.2021

http://www.rozhodciplavani.cz/downloads/rf_mCr_zimnich_plavcu_v_prsovem_zpusobu__(05_03_2021)_(1).pdf

převzato z webu  zimního plavání :

https://zimni-plavani.info/wp-content/uploads/2021/03/Potvrzen%C3%AD-o-povolen%C3%A9-akci-a-opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD-%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADk%C5%AF-se-na-ni-a-z-n%C3%AD-p%C5%99epravit.pdf

https://zimni-plavani.info/wp-content/uploads/2021/03/MCRprsa2021_startovni_listina.pdf

https://zimni-plavani.info/2021/03/mcr-v-zimnm-plavn-6-3-2021-se-kon-uzverka-prihlek-posunuta-na-stredu-3-3-2021-1800-hodin/

Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím náměstkyně pro oc  hranu a podporu veřejného zdraví a současně hlavní hygieničky ČR, paní Jarmily Rážové, udělilo pro uspořádání sobotní akce výjimku, resp. stanovilo závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro její konání. Pořadatel proto informuje, že v rámci vstupní procedury do Plaveckého stadionu Podolí:

 • bude všem účastníkům akce bezkontaktně změřena teplota, při naměření více než 37,5 °C bude takové osobě umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem (bude ale postupováno restriktivně)
 • všichni zúčastnění potvrdí vyplněním selfreporting formuláře nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění
 • všichni účastníci akce absolvují na počátku svého vstupu do areálu antigenní test na vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, jehož případný pozitivní výsledek ukončuje další účast na akci
 • absolvování antigenního testu nezvyšuje náklady účastníků, kteří standardní startovné uhradí až v případě negativního výsledku vyšetření
 • absolvovat test zajištěný pořadatelem nemusí osoba, která se prokáže ne více než 48 hodin starým negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem (POKUD TEDY PŘINESETE NEGATIVNÍ TEST ZE ČTVRTKU NEBO PÁTKU, ZRYCHLÍTE TÍM PRŮBĚH SVÉHO VSTUPU NA AKCI); současně se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření MZ ČR izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (výše uvedené je nutné doložit v písemné podobě)
 • od vstupu do areálu PS Podolí jsou všichni účastníci povinni po celou dobu své přítomnosti nosit prostředky k ochraně dýchacích cest (respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95), vyjma samotné plavecké části akce
 • diváci (včetně rodinných příslušníků) ani zástupci médií nemají do areálu PS Podolí přístup
 • protože Ministerstvo zdravotnictví v aktuální epidemické situaci navazující na krizové vládní opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 vydalo výjimku pro uspřádání akce až vpředvečer uveřejnění tohoto článku, posouvá pořadatel pro možnost přihlášení na akci uzávěrku na nejzazší možnou mez – na středu 3. března 2021 v 18:00 hodin
 • během večera 3. března 2021 bude uveřejněna startovní listina akce s předpokládanými časy startů (finální verze bude sestavena až po skončení prezence v den soutěže)
 • antigenní testování ve vestibulu PS Podolí započne v 9:00 hodin a přednostně budou odbavováni plavci na tratích v pořadí dle startovní listiny
 • antigenní testování skončí ve 12:00 hodin – účastníci tedy musí dorazit s časovou rezervou tak, aby i startující ve druhém bloku (volný způsob) včas potřebnou proceduru absolvovali.

JAK SE NA AKCI A Z AKCE DOSTAT, POKUD NEJSTE Z PRAHY:
Přeprava na výjimkou povolenou akci a zpět do bydliště je přípustná a předmětné krizové opatření ji povoluje. Na této webové stránce bude ke stažení potvrzení Českého svazu plaveckých sportů o tom, že uspořádání akce byla udělena výjimka – toto potvrzení si vytiskněte spolu se startovní listinou, kde bude uvedeno Vaše jméno a ročník narození. V kombinaci s předložením osobního průkazu totožnosti bude takovéto prokázání případné kontrole Policií ČR dostatečné.

Teplota vody venkovního bazénu PS Podolí byla 2. března 2021 8,3 °C. V takové vodě by mohl kdokoliv z plavců registrovaných v ČSPS plavat jakoukoliv trať, a to včetně účasti na MČR v prsařském způsobu. Hlaste se tedy primárně na tratě v rámci MČR, protože přehlásit se na volný způsob, buď pokud nedisponujete pro případnou teplotu 8° C a nižší potřebným výkonnostním stupněm, nebo z vlastního rozhodnutí, můžete i dodatečně po uzávěrce.

Je mi velkým potěšením oznámit, že v této pohnuté době přejal nad akcí záštitu přímo primátor hlavního města Prahy pan Zdeněk Hřib, viz přiložená záštita.

Závěrem mi dovolte pozastavit se nad výkřiky typu „kvalita soutěže nebude dostatečná, nepřijedou různí adepti na medaile, půjde o pražský přebor…“. Kdo chce vyslyšet odrazování od účasti a nebo přímo zákazy pár osob, které podle mě nepřejí našemu sportu vše dobré, nikoho přesvědčovat nebudu. Ale udělá mi jako osobě, která uspořádání akce věnovala už doteď velikánské úsilí a značný osobní čas, radost každý z Vás, kdo si přijede zaplavat. Už teď je jisté, že nepůjde o „pražský přebor“ – dorazí plavci z Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Náchoda, České Třebové, Holoubkova, dorazí i několik členů PKO z krásné jižní Moravy, …v přihláškách vidím dokonce i dva adepty na zlaté medaile z Fidesu Brno. Protože vím, že cestu na akci plánovali i další plavci právě třeba z Fidesu, chci věřit, že chuť zúčastnit se povolené akce, která bude pravděpodobně jedinou vrcholnou akcí našeho sportu v této sezóně, spojí všechny otužilce bez rozdílu oddílové příslušnosti, …a věřte mi nebo ne, budu upřímně rád, když budu moci pogratulovat na stupních vítězů i plavcům třeba zrovna z Fidesu Brno.

Těšíme se na Vás!

Další informace a aktualizace budou zveřejněny zde na stránkách zimního plavání.

Za pořadatelský tým

Tomáš Prokop,
ředitel MČR v zimním plavání v prsařském způsobu

4Vložil: Luboš Imryšek02.03.2021 - 21:19

Tak malé zázraky se dějí !!!!!
Závody Mistrovství ČR v zimním plavání - prsa dostaly výjimku a budou se tuto sobotu  6.3.2021 konat !!!

Sraz pro rozhodčí bude 6.3.2021 v 9,00 v Podolí - na venkovním bazéně.

Každý z účastníků (tedy i rozhodčí) musí před vstupem do vyhražených prostor u bazénu projít antigenním testem na COVID. Prostředí bude tedy naprosto bezpečné. Sraz na 9,00 dán hlavně pro to, aby bylo možné projít testovacím procesem. Pokud by bylo plno, pak je nutné se odvolat na to, že jste rozhodčí a jít přednostně na test. Pokud by byly problémy volejte mne (603735897), nebo Tomáše Prokopa. 

Je to sice na poslední chvíli, ale doufám, že se nám všem společně podaří tuto akci zabezpečit. Potřebujeme nezbytně cca 20 rozhodčích.
Přihlášky přes web, nebo SMS na 603735897 a velmi prosím co nejdříve

Na setkání se těší
Luboš a Petr

Rozpis soutěže - z webu zimního plavání (pro info) :  http://www.rozhodciplavani.cz/downloads/20210306_-_prahapodoli_-_v2_-_0218.pdf5Vložil: Luboš Imryšek01.03.2021 - 18:00

Mistrovství ČR v zimním plavání - prsa

Berte zatím jen jako informaci, čeká se na potvrzení výjimky Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud bude výjimka potvrzena, limit počtu rozhodčích a ostatní podmínky vám samozřejmě oznámíme.

Všichni projdou před vstupem na bazén antigenním testem.

Rýsuje se nám první závod letošního roku, většina z nás už ví oč jde a tak se není důvod zbytečně rozepisovat. Zatím je ale vše v jednání a zda se bude závod konat rozhodne udělení, či neudělení výjimky ministerstvem zdravotnictví (mělo by být známo během příštího týdne). Pokud se vše podaří, informujeme vás o nutných organizačních opatřeních. Z téhož soudku se bude odvíjet i limit počtu rozhodčích.

Držte tedy palce, ať se podaří, a ať se prolomí ledy a plavání se zase probere k životu.

Dobrou náladu a hlavně pevné zdraví v této divné době

Petr a Luboš

Dne 01.03.2021 jsem telefonicky kontaktoval Tomáše Prokopa. Výjimku podepsanou nemáme a zatím není jasné, zda bude povolena, nebo zamítnuta. Máme čekat, a dle přání Tomáše vše připravovat, jako by byla podepsána. Mně osobně se tomu moc věřit nechce (že by výjimku někdo podepsal) - vzhledem k vývoji současné situace.

Luboš

6Vložil: Petr Dvořák16.01.2021 - 23:26
Ahoj všem,

předně Vám chceme přát v novém roce zdraví a pevné nervy, oboje budeme potřebovat.

Možná se zdá, že jsme poněkud usnuli, jelikož tu není žádný závod, zdání klame. Ač jsou již známé ( teoreticky) některé termíny, vyčkáváme jak se situace vyvine a co nám bude umožněno. Tedy jakmile budeme něco vědět s určitostí, dáme vědět. Zatím víme jen, že se nějakou dobu nic dít nebude.

Přejeme všem brzké setkání ve vodním světě a těšíme se, snad se dočkáme v rozumné době.

Krásný den a hodně sil

Petr a Luboš

7Vložil: Luboš Imryšek25.12.2020 - 10:03

Informace k programu a nástin časového pořadu 74. Memoriálu Alfreda Nikodéma


Sraz rozhodčích  je zítra -  ŽOFÍN do 10,00 -  je nezbytné podrobit se testu na COVID. Přijdete na odběrové místo na Slovanském ostrově, oznámíte, že jste rozhodčí (nemáte přidělené číslo). podrobíte se testu a vyčkáte na oznámení jeho výsledku. 
V případě negativního výsledku vám bude předán rozlišovací pásek.

 • Předpoklad startu měřených disciplín je v 11,00, proto se setkáme v 10,45 v prostoru nad molem. Měříme jen 750 m trať. Jako vždy vytvoříme dvojice a "odchytáme" čísla i čas závodníků v cíli. Kolik bude vln startů uvidíme na místě, ale počítám, že nejméně 4, interval startu asi 3 minuty (jak se zadaří prezence. Na stopkách budeme mít čas startu 1  vlny, ostatní časy vypočítáváme  pomocí odečtení odstupu startů jednotlivých vln při zpracování výsledků. To znamená, že na stopkách nebudete provádět vynulování při startu jednotlivých rozplaveb, ale budete mít "román na pokračování".
V cíli je nejpodstatnější cílové pořadí, jak plavci doplavou. To znamená, že je třeba ohlídat v případě, že do cíle doplavává několik plavců ve skupince, kdo dřív proplave mezi cílovými bójkami a toto pořadí je důležitější než ideálně  přesný čas. Současné doplavání dvou plavců by se nám nemělo stát.
U neměřených tratí není přítomnost časoměřičů na mole potřebná.
Stopky budu mít.
V případě jakýchkoliv problémů volejte na mé číslo (603735897)

Vezměte si hlavně teplé oblečení a dobrou náladu

Na osobní setkání se těší

Luboš.
   

8Vložil: Luboš Imryšek25.12.2020 - 09:34

Informace k programu a nástin časového pořadu 74. Memoriálu Alfreda Nikodéma

 • Aktuálně je k 22.12. přihlášeno 322 plavců.
 • Program je rozdělen do dvou bloků, v první části od 8:30 hod. plavou plavci nesoutěžních tratí 100 a 300 metrů. Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hod.), v rámci kterého uvítáme místostarostu Prahy 1 pana Petra Burgra a předsedu ČSPS pana Petra Ryšku a předáme pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi. Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.
 • Časy jsou orientační.
 • Parkování na Slovanském ostrově jen pro pořadatelský tým.
 • Při příchodu na Slovanský ostrov (u lávky) bude všem změřena teplota a každá osoba podepíše dokument, na kterém vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů (kvůli testům na covid-19) a současně na tomto dokumentu o sobě potvrdí nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění.
 • Propustnost testování prostřednictvím dvou odběrových týmů činí celkem cca 108 lidí / hodina.
 • Od lávky bude pořadatel postupně doprovázet skupinky testovaných čítající vždy 9 osob.
 • Odběrové místo je umístěno ve větrané místnosti Paláce Žofín.
 • V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU VIDÍTE NEJEN ORIENTAČNÍ ČASY VAŠICH TESTŮ, ALE TÉŽ VAŠE OSOBNÍ ČÍSLO, KTERÉ JE ČÍSLEM VAŠEHO ODBĚROVÉHO TESTU. TOTO ČÍSLO BUDOU MÍT TÉŽ PLAVCI TRATĚ 750 m JAKO SVÉ STARTOVNÍ ČÍSLO, KTERÝM BUDOU POPSÁNI FIXEM.
 • Pořadatelský tým bude otestován mezi 7:30-8:00 hod.
 • Od 8:00 hod. následuje testování pražských otužilců plavajících tratě 100 a 300 metrů.
 • Po odběru čeká každý testovaný 20 minut na označeném prostranství vně Paláce Žofín (dodržování 2-metrových rozestupů), dokud neobdrží informaci o výsledku testu.
 • V případě pozitivity na covid-19 následuje druhý odběr prostřednictvím PCR testu (náklady platí v celé výši pojišťovna), poučení od zdravotnického personálu o dalším postupu a odchod z areálu.
 • Pokud je plavec na covid-19 negativní, obdrží na zápěstí barevný rozlišovací náramek a odchází na prezenci na tradiční místo Paláce Žofín. Plavce jednoho oddílu prezentuje jedna osoba, která pro všechny plavce tohoto oddílu převezme též občerstvení a diplomy.
 • Po odprezentování plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí do jedné z šaten a obratem se odebírají na zaplavání do Vltavy.
 • Senioři a ženy mohou využít primárně Rytířského sálu v suterénu Paláce Žofín, ale mohou využít i zbývajících dvou velkokapacitních stanů.
 • Muži se převlékají ve dvou velkokapacitních stanech – jeden vedle vstupu do Paláce Žofín, druhý přímo na špičce Slovanského ostrova. Kapacita stanů je max 25 lidí.
 • Stany nebudou vytápěné, aby horký proudící vzduch zbytečně nevířil „to co nemá“ – a současně tak plavci nebudou mít důvod se ve stanech zdržovat nad míru potřebnou pro převléknutí.
 • Po rozehřátí plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí z areálu Slovanského ostrova.
 • Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hod.), v rámci kterého na pontonu uvítáme místostarostu Prahy 1 pana Petra Burgra a předsedu ČSPS pana Petra Ryšku a předáme pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi. Pro tuto příležitost setrvávají na místě též nejstarší a nejmladší účastníci.
 • Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.
 • Aktuálně je na trať 750 m přihlášených 63 plavců. Počítáme se 2 rozplavbami. V první poplavou v samostatné vlně nejrychlejší plavci (bez rozdílu pohlaví), druhá rozplavba může být rozdělena do dvou vln.
 • Po rozehřátí plavci z tratě 750 m, kteří nebudou slavnostně vyhlášeni, odcházejí z areálu Slovanského ostrova.
 • Slavnostní vyhlášení v Malém sále Paláce Žofín (jen pro první tři muže a tři ženy tratě 750 m + tři tříčlenná družstva Poháru Městské části Praha 1) očekáváme někdy mezi 13:00-13:30 hod.

Aktualizovaný rozpis – 20201226 – PrahaNikodem-v3.pdf
Startovní čísla a časy testů – MAN2020_cisla_casy_testu.xlsx


9Vložil: Luboš Imryšek22.12.2020 - 18:49

 Memoriál Alfreda Nikodéma 26.12.2020 bude!

Dnešním dnem (tj. 18.12.2020) sice vstoupilo v účinnost nové vládní opatření, v důsledku kterého je například znovu uzavřena i naše klubovna a platí obecný zákaz obdobných sportovních akcí, jako je ta naše vánoční, ale dobrá zpráva je, že Národní sportovní agentura konání akce podpořila a Ministerstvo zdravotnictví ČR následně pro její uspořádání udělilo výjimku.

Potvrzujeme tedy na četné dotazy, že letošní 74. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma se opravdu konat bude a současně na základě stanovených závazných hygienicko-protiepidemických informujeme, že:

 • všem účastníkům akce bude bezkontaktně změřena teplota, při naměření více než 37,5 st. C bude takové osobě umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem (bude ale postupováno restriktivně)
 • všichni zúčastnění potvrdí vyplněním selfreporting formuláře nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění
 • všichni účastníci akce absolvují na počátku svého vstupu do areálu antigenní test na vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, jehož případný pozitivní výsledek ukončuje další účast na akci
 • absolvování antigenního testu nezvyšuje náklady účastníků, kteří standardní startovné uhradí až v případě negativního výsledku vyšetření
 • absolvovat test zajištěný pořadatelem nemusí osoba, která se prokáže ne více než 48 hodin starým negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem; současně se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření MZ ČR izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (výše uvedené je nutné doložit v písemné podobě)
 • od vstupu na Slovanský ostrov jsou všichni účastníci povinni po celou dobu své přítomnosti nosit prostředky k ochraně dýchacích cest (roušky či respirátory), vyjma samotné plavecké části akce
 • diváci nemají na Slovanský ostrov přístup, organizátor bude zajišťovat neshromažďování diváků na přilehlém nábřeží, mostu a sousedním ostrově (návštěvníkům Prahy bude umožněn průchod těmito místy).

Dále pořadatel oznamuje, že:

 • V souvislosti s výše uvedenými podmínkami bude upraven obvyklý časový pořad akce. V tuto chvíli je jasné, že antigenní testování započne v 8:30 hod. a bude probíhat průběžněKonkrétní časový pořad bude v předpokládané podobě stanoven po uzávěrce soutěže a uveřejněn 22.12.2020. Bude zde uveřejněn i prezenční časový slot pro jednotlivé účastníky – bude stanoven tak, aby nedocházelo k nadbytečnému shlukování.
 • Tedy i prezence bude probíhat průběžně, v závislosti na počtu přihlášených plavců pravděpodobně minimálně v průběhu celého dopoledne. Prezence bude tradičně v Paláci Žofín, kam budou osoby přistupovat tak, aby uvnitř bylo současně maximálně 5 prezentujících osob, celý oddíl prezentuje vždy jeden zástupce.
 • Jako místo pro převléknutí budou sloužit na volném prostranství Slovanského ostrova umístěné 2 velkokapacitní stany o rozměrech 6 x 12m, v každém z nich se bude převlékat současně maximálně 20-25 lidí, dodržování 2m rozestupů, svléknutí do 10-ti minut a obléknutí do 15-ti minut.
 • V rytířském sálu Paláce Žofín o rozloze 227 m2 bude záložní šatna pro maximálně současně se převlékajících 50 plavců (zejm. senioři), dodržování 2m rozestupů, svléknutí do 10-ti minut a obléknutí do 15-ti minut.
 • Jako místo pro popis účastníků (čísla fixem) na jediné soutěžní trati měřené na čas (trať 750m) bude sloužit stan o rozměrech 3 x 6m, kam budou k popisující osobě přistupovat plavci individuálně.
 • Strava účastníků zajištěna formou balené bagety (příp. ještě ovoce, müsli tyčinka).
 • Plavcům bude ve venkovních prostorách vydáván jednorázový plastový kelímek s čajem – neobsluhují se sami, čaj vydávají osoby pořadatele z várnic v pomocném stanu o rozměrech 3 x 6m, individuální přístup plavců s 2m rozestupy.
 • Toalety v Paláci Žofín (zdržení se po nezbytně nutnou dobu).
 • Již podeváté pořadatelé vkládají do pořadu akce vloženou soutěž, kterou vyhraje družstvo složené ze tří nejlépe umístěných plavců jednotlivých zúčastněných klubů: Pohár Městské části Praha 1 přijde osobně slavnostně předat místostarosta pan Petr Burgr.
 • Slavnostní vyhlášení v Malém sále Paláce Žofín o rozloze 255 m2 – bez veřejnosti.

Nebylo jednoduché toto vše připravit do popsaného stavu – a je před námi ještě fáze spousty realizačního úsilí. Věříme ale, že při dodržení Vaší disciplíny může i letošní ročník úspěšně proběhnout. Případné aktualizace budou zveřejněny zde na stránkách pořádajícího klubu. Těšíme se na Vás!

» Aktualizovaný rozpis s proměnnými položkami COVID-19 (18.12.2020)

10Vložil: Luboš Imryšek17.12.2020 - 11:12
Ahoj,

K  memoriálu zimních plavců dne 26.12.2020 - Ž O F Í N :

Dnes jsem mluvil s Tomášem Prokopem. Závody by měly na 100 % být, i když budeme muset dodržovat (podle všech indicií) specifické hygienické podmínky. Je i alternativa, že by se muselo plavat v malých skupinách. Vše závisí na rozhodnutí hygieniků, které zatím nemáme v ruce.
Závody se mohou i hodně protáhnout.
Prosím o potvrzení účasti - do 21.12.2020. Pokud nenapíšete  na webu do poznámky potvrzení účasti, nebo se neozvete na můj email, nemůžeme s vámi počítat.
Až bude stanoven limit na rozhodčí dám vědět  co a jak. Musíme počítat i s alternativou snížení počtu na minimum rozhodčích - tedy cca 5 na celé závody.

Díky moc za pochopení

Luboš
www.rozhodciplavani.cz - Rozhodčí plavání Mapa webu | Kontakt | ČSPS | ČSTV | FINA Copyright © 2007 - 2018, info